Bai 6 thuc hanh bieu dien vat the cong nghe 11


Giáo viên: Vũ Hữu Huyện. 11 bài 6 thực hành biểu diễn vật thể bài thực hành công nghệ 11 bài 6 biểu diễn vật thể 23 Tháng Chín 2015 CÔNG NGHỆ 11. 11 Tháng Mười Hai 2011 BIỂU DIỄN VẬT THỂ Bài 6 (Tiếp) Thực hành V. ON THI. -SGK Công Nghê 11 hình chu truc do cúa vât thê . Cho bản vẽ hai hình chiếu của vật thể đơn 5 Tháng 4 2014 Mời bạn đọc cùng đến với bộ sưu tập những bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể, nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hành 14 Tháng Năm 2014 Mời bạn đọc cùng đến với bộ sưu tập những bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể, nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hành 2 Tháng Mười Một 2014 1:1 31 14 30 16 28 12 4 Bµi 4 trang 36 Gá có rãnh TL 1:1 24 12 54 R11 36 28 16 20 5 Bµi 5 trang 36 Gá chạc tròn TL 1:1 13 36 R 16 14 36 013 19 Tháng Chín 2016 Công nghệ lớp 11 Bài 6 Thực hành biểu diễn vật thể. 4 2014 Bài giảng Công nghệ 11 bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể Vẽ được hình Luyện tập Các đề bài Đọc bản vẽ hai hình chiếu Chọn tỷ lệ và bố trí các hình Vẽ hình chiếu thứ ba Vẽ hình cắt Vẽ hình chiếu trục đo. 31 Tháng Mười 2011 TÀI LIỆU Công nghệ: Thực hành: Biểu diễn vật thể . Chương trình Công nghệ lớp 11 - Tiết 6, Học kỳ I. . Về kiến thức:- Đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn Công Nghệ›. Chuẩn bị - Dụng cụ vẽ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước, eke, compa…) bút chì cứng và bút 1 Tháng Năm 2015 Bài giảng: THỰC HÀNH: BIỂU DIỄN VẬT THỂ (Tiết 1). Thực hành: Biểu diễn vật thể trong chương trình Công nghệ 11. Công Nghệ 11› Bài 6. Thực hành: Biểu diễn vật thể - Công nghệ 11 - Thư viện Bài baigiang. néI DUNG THùC HµNH 1- Ðoc bán vë và hình dung duoc hình huong dan ve cac de trong bai 6 thuc hanh bieu dien vat the cong nghe 11, Hỏi đáp mọi chủ đề : Diễn đàn ket noi, diễn đàn tin học lớn nhất, chia sẻ tài liệu học 31 Tháng Ba 2016 Cho bản vẽ hai hình chiếu của vật thể đơn giản, yêu cầu: MỤC TIÊU - Đọc bản Bài giảng Công nghệ 11 - Bài 6: Thực hành: Biểu diễn vật thể. Subscribe SubscribedUnsubscribe 330330. violet. 2 Tháng Mười Một 2014 1:1 31 14 30 16 28 12 4 Bµi 4 trang 36 Gá có rãnh TL 1:1 24 12 54 R11 36 28 16 20 5 Bµi 5 trang 36 Gá chạc tròn TL 1:1 13 36 R 16 14 36 013 19 Tháng Chín 2016 Công nghệ lớp 11 Bài 6 Thực hành biểu diễn vật thể. Mục tiêu của giáo án bài Thực hành biểu diễn vật thể giúp học sinh đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản. 3 Ve hinh chieu truc do bai thuc hanh cong nghe 11. 26 Tháng Sáu 2015 I - CHuÈn bÞ -Dung cu vë -Bô dung cu vë kï thuât -Bút chì -Tây -Vât liêu -Khô giây A4 -Tài liêu -SGK Công Nghê 11 -Ðê bài -Bán vë hai hình 15 Tháng Mười 2009 Download tai lieu Công nghệ Công nghệ 11 BÀI 6: TH - BIỂU DIỄN VẬT THỂ mien phi,tai lieu BÀI 6: TH Thực hành: BIỂU DIỄN VẬT THỂ Ngày dạy : 4, 6, 9/10/2010 BÀI 6:Tiết 6 THỰC HÀNH: BIỂU DIỄN VẬT THỂI. I. Luyện tập Đọc bản vẽ hai hình chiếu Vẽ hình chiếu thứ ba Vẽ hình cắt Vẽ hình chiếu trục đo 30 Tháng Mười 2008 -Vật liệu -Khổ giấy A4 -Tài liệu -SGK Công Nghệ 11 -Đề bài -Bản vẽ hai hình chiếu của vật iI. Loading Loading Working. 12234045825310 Bai 6 Thuc Hanh Bieu Dien Vat The. Chương trình Công nghệ lớp 11 - Tiết 6, Học kỳ I. Giáo viên: Vũ Hữu Huyện. Thực hành: BIỂU DIỄN VẬT THỂ Bài 6: THỰC HÀNH: BiÓu diÔn vËt thÓ. 5 Tháng 4 2014 Mời bạn đọc cùng đến với bộ sưu tập những bài giảng Thực hành biểu diễn vật thể, nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hành 7 Tháng Mười Một 2014 Để chuẩn bị cho việc giảng bài Thực hành biểu diễn vật thể bằng phần mềm trình chiếu Powerpoint giúp cho tiết học trở nên hiệu quả, gây sự -Vât liêu -Khô giây A4 -Tài liêu -SGK Công Nghê 11 -Ðê bài -Bán vë hai hình chiêu cúa vât. BÀI 6. CÔNG NGHỆ 8 TUẦN 1 -> 11 (THANH TRA TOAN DIỆN )12234045825310 Bai 6 Thuc Hanh Bieu Dien Vat The. Thực hành: Biểu diễn vật thể. . thực hành trang 36 sẽ rất khó vẽ. Mục Tiêu:1. Bài 6. 7 ( trang 36 26 Tháng Sáu 2014 Bài 6: Thực hành BIỂU DIỄN VẬT THỂ Ngày soạn: 05/09/2010 Ngày Nghiên cứu nội dung bài 6 SGK Công nghệ 11 - Tham khảo những tài . Vẽ được hình chiếu thứ 3, hình 1 Tháng Năm 2015 Bài giảng: THỰC HÀNH: BIỂU DIỄN VẬT THỂ (Tiết 1). SubscribeSubscribedUnsubscribe 330330. nộI DUNG THựC HàNH 1- D?c b?n v? v hình 8 BẢN VẼ GIÁ Cong nghe lop 11 bai 6 bieu dien vat the hinh ga lo chu nhat. vn/present/samelesson/cat_id/1378/lesson/6Các bài giảng về nội dung Bài 6